Happy meal med happy ending

Buss 401 mot Slussen, Stockholm

Två pojkar ~8 sitter och diskuterar ordet ”knulla” utan att vara säkra på vad det betyder. Kanske kan det vara en beskrivning på när man bildar ett kompanjonskap, funderar de.

Pojke 1: Om jag då säger ”knulla”, vad tänker du på då?

Pojke 2: McDonald’s!