En uttalad u-sväng…

Buss, Östersund

Två män ~25 och ~55, förmodligen far och son, diskuterar sommararrangemang. Den äldre mannen läser i en folder.

Yngre mannen: Vad läser du om?

Äldre mannen: Det här (pekar på foldern) ser så kul ut. Korsing… Krossing… Uhm… Krusning…

Yngre mannen: Cruising?

Äldre mannen: Jaha, nej fan, det lät då som något tråkigt…

Cred: Lisen

Det är du skyldig att ta med dig

Tentasalen på Viktoriagatan, Göteborg

Innan tentaskrivningen skall börja berättar en tentavakt ~50 om hur tentan går till. Den här dagen ges instruktionerna på engelska.

Tentavakt: You must stay for one hour even if you’re planning on leaving without writing anything. Your phones should be turned off and left in your jacket or bag at the side of the hall and make sure that your ID is guilty.