0 thoughts on “Confusion den Vise

 1. Sara says:

  och det roliga var att?

 2. Sofie says:

  Det första tjuvlyssningen jag har sett från Uppsala. Roligt!

 3. Sara says:

  och det roliga med det är var att?

 4. huey says:

  Nja, det stämde ju inte riktigt.. Men det var väl en smartare teori än de som vanligen förekommer på tjuvlyssnat?

 5. Malin says:

  Jag måste ha tappat humorn den senaste veckan för jag fattar inte några av tjuvlyssningarna..

 6. Anna says:

  Folk verkar verkligen vara tröga eller helt enkelt ha dålig humor. Jag tycker de flesta tjuvlyssningarna är bra! Det behöver ju inte alltid vara roligt på samma sätt.

 7. Totta says:

  Nej jag fattar inte heller. Konfucius var ju född i Kina så det stämmer ju. Möjligtvis kan det roliga ligga i att hans namn inte alls ligger som grunden till ordet Confused men med tanke på att Tjuvlyssnat säger att de har över 2000 inskickade bidrag som inte publicerats ännu så var väl denna en av de tristaste de kunde hitta… kan man hoppas.

 8. Micke says:

  Popkille 1 hade hört talas om Konfucius men kanske inte hade stenkoll på vad Konfucius har gjort verkar det som. Han hittade alltså ett namn som påminde om ordet, är min teori. Det roliga är alltså att han tror sig veta mer än han vet.

 9. Anna says:

  Tänk om det skulle visa sig att ordet ”confused” kommer från Konfucius! ;) Man vet ju aldrig! En del ord har faktiskt haft en sådan utveckling.

 10. Lucas says:

  Jag är visserligen inte helt säker, men kommer inte ”confused” faktiskt av Konfusius?

 11. Jesper says:

  Confused betyder förvirrad på engelska!

 12. Lilla Jag says:

  huey: Ja jag håller med, av det lilla jag kan om konfucianismen så är ”confused” ett ord jag skulle använda att beskriva det med ;)

 13. Elsa says:

  Nån som har lust att berätta lite om den där Konfusius?

 14. nuddis says:

  Min första tanke var att det tjuvlyssnat som blivit lite confused men efter lite grävande så visade det sig confuse är en engelsk sammansättning av latinets con och engelska fuse medan Konfucius kommer från latinets Confucius som kommer från kinesiska Kon Fu-tze. Det gör att det känns ganska otroligt att namnet skulle inspirerat confuse…

 15. Sheffer says:

  Confuse är en sammanslagning av ’con’ som kan betyda ’motsatt’ och ’fuse’ som betyder säkring, smälta samman, koppla ihop. Så om man inte kopplar ihop något så är man förvirrad, confused.

 16. ullio says:

  Känns det inte lite onödigt att analysera sönder allt? Om ni inte tycker det var skoj så fine! Då kan ni ju gå vidare till nästa tjuvlyssning utan att för den delen ösa galla över den som ni inte förstår? För uppenbarligen så TYCKER folk att det ÄR kul.

  Alla kan inte dela samma humor så let it go.

  Punkt.

 17. conne says:

  jag tycker det är underbart att man kan analysera tjuvlyssningen in i minsta detalj. Jag satt själv och undrade och tvivlade på om det skulle kunna stämma att det finns en koppling mellan Konfucius och confuse. Vilket låter rätt dumt när jag tänker efter. När jag nu faktiskt vet ordets etymologi blir tjuvlyssningen mycket roligare.

 18. manda says:

  tjuvlyssningarna är roliga, men kommentarerna är ännu roligare. Det är bra att det är coolt att vara nörd.

 19. MKp says:

  Jag själv kände mig sååå smart för några månader se’n när jag kom på att affären Konsum måste ha tagit sitt namn från engelskans ”consume” – tills jag kom på att ”consume” heter KONSUMera på svenska. :-P

 20. Viktor says:

  Ni har fel om ursprunget till confused/confusion. Från dictionary.com – [Middle English confusen, from Old French confus, perplexed, from Latin confusus, past participle of confundere, to mix together. See confound.]

 21. Jesper says:

  Det var en rolig tjuvlyssning men faktum kvarstår att Confuse är engelska och betyder förvirrad.

 22. Weerrt says:

  jösses, folk som fortfarande inte fattar… detta är kul.
  Att konficius på engelska blir nära confused är underbart

 23. till Jesper says:

  Alla VET att confused är engelska och betyder förvirrad :P

 24. Andreas says:

  Varför har vissa så svårt att fatta humorn? Det roliga är att #1 låtsas ha koll fast han inte har det. Sådant är alltid kul.

 25. Guran says:

  Asså, är inte det roliga att han låtsas ha ingen aning och för att sedan ge sig på en lite opretantiös gissning som han säkert egentligen vet är rätt för att han hört det av nån.

 26. Daniel says:

  Konfucius levde på 500-talet f.Kr i staden Qufu i dagens Shandong-provins. Han ansåg sig veta hur en härskare bäst kan skapa harmoni i sitt rike. Han blev dock inte känd förrän efter sin död.

  Han ansåg att alla människor i grund och botten är goda, men för att man inte skall bli frestad av onda ting så skall man skolas i de klassiska skrifterna och upprätthålla en stark moral, där härskaren står över tjänaren, mannen står över hustrun, och den äldre mannen står över den yngre.

  Konfucianism präglar kinesiskt tänkande ännu idag.

 27. Arvid says:

  KONSUM är i och för sig en förkortning av konsumentföreningen, ett kooperativ som ägs av medlemmarna.

 28. mats says:

  Språkpoliser är tråkiga, särskilt när det gäller kommentarerna, men bästa Tjuvlyssnat! ”Oh fan” är svengelska!

 29. malle says:

  ey, jag läste i Tao enligt Nalle Puh att det svenska Konfys, som väl måste vara besläktat med confused, faktiskt hade med konfucius att göra.

  Puh’s ord är lag.

 30. Kon-fu-tse says:

  Dessutom hette han Kon-fu-tse och inte Konfucius.. Och hans teorier var inte alls könsbaserade som det var någon som skrev här. Han hade en väldigt jämnlik syn på hälsa, etik och lärande, och det är härifrån den italienska läkaren Maria Montessori hämtade grundpelarna i sin lärandeteori.

 31. Jag says:

  Svar till Kon-fu-tse:

  ”Dessutom hette han Kon-fu-tse och inte Konfucius..”

  i Nationalencyklopedin.se står det:

  ”Kon-fu-tse, kinesisk tänkare, se Konfucius. ”

  Trycker man på Konfucius (är en länk inom NE) kommer detta upp:

  Konfu´cius, 551-479 f.Kr., kinesisk tänkare vars idéer ligger till grund för konfucianismen. Namnformen K. är en latinisering av kinesiskans Kong Fuzi (Kon-fu-tse) eller Kong Zi, ’Mästaren Kong’. Hans kinesiska namn var Kong Qiu med binamnet Kong Zhongni. K. föddes i staten Lu i nuv. provinsen Shandong under en tid, då Kina var uppdelat i ett stort antal små stater. Han tillhörde en adelsfamilj, som dock var ganska fattig. K. ägnade sitt liv åt studier och undervisning och samlade en skara lärjungar omkring sig. En del av hans samtal med lärjungarna finns samlade i Samtalen med K. (Lunyu), en av de konfucianska klassikerna och den mest tillförlitliga källan till kunskap om K:s idéer. I sin ungdom innehade K. under kortare perioder ämbeten i staten Lu, och under några år skall han ha varit justitieminister. Vid 56 års ålder lämnade han sitt ämbete och begav sig med några lärjungar ut på en resa för att söka stöd för sina reformförslag. Efter tretton år återvände han besviken till Lu, där han ägnade resten av sitt liv åt undervisning. Huruvida han också sammanställde någon eller några av de konfucianska klassiska skrifterna är omdiskuterat. Sina reformförslag förankrade K. i den äldre traditionen med ideliga hänvisningar till forntidens vise män. Eftervärlden har därför diskuterat om han i första hand skall ses som en förmedlare av forntida idéer eller som en nyskapare. Han måste rimligen ha varit bådadera.

  K. var övertygad om att människan kan både utvecklas moraliskt och av egen kraft skapa en bättre värld. Han använde termen junzi, som tidigare hade betytt ’furste’ eller ’härskare’, för att beteckna den moraliskt fullt utvecklade människan – ”den sanne riddersmannen”. I K:s tänkande möter vi ytterligare ett antal delvis nya begrepp och idéer. Med hjälp av doktrinen om ”korrekta benämningar” framhäver K. betydelsen av att det råder överensstämmelse mellan ord och handling, liksom han anser det viktigt med en noggrant reglerad social hierarki. Med begreppet medelvägen förespråkar han moderation och balans; begreppet himlen betecknar för K. den ytterst bestämmande kraften i universum, och himlens väg betecknar de principer enligt vilka människorna bör inrätta sina liv och som bör ligga till grund för den sociala ordningen. Begreppet medmänsklighet, som tar sig uttryck i lojalitet resp. altruism, är något som karakteriserar den sanne riddersmannen.

  K:s utsagor har blivit föremål för mycket olika tolkningar, som legat till grund för olika skolbildningar. K. själv blev tidigt föremål för religiös kult. År 174 f.Kr. infördes kejserlig kult av K:s ande; under det kinesiska kejsardömet var sedan dyrkan av K. ett centralt inslag i kejsarens kult, och de ledande mandarinerna ute i provinserna utförde regelbundna officiella offer till K. och hans lärjungar i Konfuciustempel, som fanns uppförda över hela Kina.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *