Tala är silver, tiga är en gyllene regel

Klassrum, söder om Stockholm

Under en SO-lektion i årskurs 9 ställer läraren en fråga till eleverna.

Läraren: ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna” Vem sägs ha sagt det?

En kille (räcker ivrigt upp handen och får ordet): Ehm… vad hette han… äh… (Han utbrister nöjt) Judarnas Buddha!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *